Chiếc ghế “Cut Chair” đặc biệt tạo cảm giác mạo hiểm

Một chiếc ghế không thể nào đứng vững trên một chân. Nhưng chiếc ghế đặc biệt do nhà thiết kế Peter Bristol sáng tạo ra là một ngoại lệ. Thoạt nhìn bạn sẽ không dám ngồi lên chiếc “Cut Chair” này đâu, nhưng khi kiểm tra lại bạn sẽ thấy thiết kế này vô cùng chắc chắn bởi 4 chân ghế được cố định trên một bản thép giấu bên dưới một tấm thảm.

8821ad118449216f9b430275184e1bc2 Chiếc ghế Cut Chair đặc biệt tạo cảm giác mạo hiểm

d8df3dde7438cb10e1b0f0670ab94fbd Chiếc ghế Cut Chair đặc biệt tạo cảm giác mạo hiểm

eb446fc975711450331b96d1b521d51f Chiếc ghế Cut Chair đặc biệt tạo cảm giác mạo hiểm

0b5fc8e33a5d64f940adc767c6e22ed2 Chiếc ghế Cut Chair đặc biệt tạo cảm giác mạo hiểm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *