Văn phòng làm việc mới rộng rãi của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco

Sau đây là những hình ảnh về văn phòng làm việc mới của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco và được thiết kế bởi Studio O+A. Văn phòng rất rộng rãi và có thiết kế độc đáo có thể mang đến một không gian làm việc rất thoải mái cho những nhân viên làm việc ở đây.

4cedd9df813859d3fc13e1a7d8b72c97 Văn phòng làm việc mới rộng rãi của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco

07cd0418b61948dc1f234ee66d2fec23 Văn phòng làm việc mới rộng rãi của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco

47e0ff459f93c5f2a4920d6749478754 Văn phòng làm việc mới rộng rãi của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco

93d353c7c39573e0514827e8974d1ac2 Văn phòng làm việc mới rộng rãi của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco

5261a8c7c8e138c70719bb0e88126097 Văn phòng làm việc mới rộng rãi của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco

1733095316386f7d90ab111a9b5ecc38 Văn phòng làm việc mới rộng rãi của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco

0f977fffe0f4e07815f4f817e55647ec Văn phòng làm việc mới rộng rãi của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco

2b58d8f1f0ff21bf8351a13adfea7b94 Văn phòng làm việc mới rộng rãi của tập đoàn Cisco nằm ở San Francisco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *