Trang trí khu vườn bắt mắt với đá cuội

Ngoài những loại cây cảnh, hoa cỏ đầy màu sắc, bạn có thể dành một góc nhỏ để trang trí với các viên đá cuội. Chúng sẽ làm cho khu vườn của bạn đẹp và bắt mắt hơn. Sau đây là một số gợi ý để bạn tham khảo.

438c80b7b9ad26223cd38bf8dae552cb Trang trí khu vườn bắt mắt với đá cuội

0487b1362d581d0a4239076bee6c014d Trang trí khu vườn bắt mắt với đá cuội

976eae7650c5e851acb7783231ee0884 Trang trí khu vườn bắt mắt với đá cuội

77010f0bdf33328a1346fc5d232b73bf Trang trí khu vườn bắt mắt với đá cuội

4e60da8e458a331325574d570e99c402 Trang trí khu vườn bắt mắt với đá cuội

020f04e386cbf1f56aced455fb10f249 Trang trí khu vườn bắt mắt với đá cuội

60ab9b7e54089f30ed88cf9fe9a1fa71 Trang trí khu vườn bắt mắt với đá cuội

93a42599123b042e0f5eb90ed58571f2 Trang trí khu vườn bắt mắt với đá cuội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *