Căn bệnh vừa khiến một ni cô tử vong có thể lây dù chỉ dùng chung ly nước Bệnh viện...