Những công trình bằng giấy độc đáo của kiến trúc sư Nhật Bản

Kiến trúc sư người Nhật – Shigeru Ban nổi tiếng khắp thế giới với những công trình bằng giấy độc đáo, sáng tạo. Ông đã dùng các ống carton để xây dựng những ngôi nhà tạm cho các nạn nhân vùng thiên tai.

Theo Báo Xây dựng Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *