Khay chứa đồ Suburbia linh hoạt, vui nhộn

Khay chứa đồ Suburbia là thiết kế vui nhộn của xưởng thiết kế Note Design Studio ở Stockholm và nhà sản xuất Seletti của Ý. Thiết kế linh hoạt này mô tả những hình dạng kiến trúc rất riêng và những vật được chứa đựng ở đây sẽ tương tác với nhau tạo ra một cảnh quan thu nhỏ vui nhộn.

b45dac5f27530c42004808d9b4814c1a Khay chứa đồ Suburbia linh hoạt, vui nhộn

0b2ae590b005dae274f00141ef12cae8 Khay chứa đồ Suburbia linh hoạt, vui nhộn

0753c776c89f37330cb15a9406a75952 Khay chứa đồ Suburbia linh hoạt, vui nhộn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *