BST “Sáu Chiếc Bàn Của Nước” tinh tế tuyệt vời

“Sáu Chiếc Bàn Của Nước” là BST tuyệt vời đầy tính sáng tạo của kiến trúc sư kiêm nhà thiết kế kì cựu người Ý Gaetano Pesce. Mỗi mẩu thiết kế là những mô phỏng bề mặt, độ sâu và mật độ của sáu sự trải rộng của nước: biển, đầm phá, sông, hồ, ao, và vũng nước. Với những thiết kế tinh tế và tuyệt vời này, Gaetano Pesce muốn gửi gắm đến mọi người rằng nước là một thứ vô cùng quan trọng cho cuộc sống này.

ac9886fd30c4c9fd2a6aeebb824fae95 BST Sáu Chiếc Bàn Của Nước tinh tế tuyệt vời

adf41397861fb73d4bb51e11f1ef6c46 BST Sáu Chiếc Bàn Của Nước tinh tế tuyệt vời

b2a1cf221e051785f240bcec720eb821 BST Sáu Chiếc Bàn Của Nước tinh tế tuyệt vời

4c0285d2fe29cbb68594f6962949b35c BST Sáu Chiếc Bàn Của Nước tinh tế tuyệt vời

29edcafcfdeae68e5e99c91dbec5eeed BST Sáu Chiếc Bàn Của Nước tinh tế tuyệt vời

64d09e4bf13c2db4874e4875cc890f58 BST Sáu Chiếc Bàn Của Nước tinh tế tuyệt vời

66adb7a0a3d82e538fad05e2f297c646 BST Sáu Chiếc Bàn Của Nước tinh tế tuyệt vời

95f6681ba7076762c07d3ce7574bc439 BST Sáu Chiếc Bàn Của Nước tinh tế tuyệt vời

283f2dbfa3a5face0fd37650099cd055 BST Sáu Chiếc Bàn Của Nước tinh tế tuyệt vời

a378feb698001d5b589cd3c9f3dc10c3 BST Sáu Chiếc Bàn Của Nước tinh tế tuyệt vời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *