Author Archives: blogkientruc.edu.vn

20 điều ‘thô nhưng thật’ cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu? 1. Nhìn lên trên không lộ ra nghèo khó, nhìn xuống không khoe ra sang giàu. Sang hèn chỉ cách nhau lằn ranh, làm người nên chừng mực đức độ. 2. Đời người có mấy ai thuận […]